Čo je to Zuminno inovačný model?

Budovanie inovačnej kultúry v priemyselných podnikoch je jedným zo základných pilierov fungovania podnikov v súčasnosti. Kto by už nechcel mať inovačnú kultúru v podniku? Kto by už nechcel mať zamestnancov, ktorí prichádzajú s prevratnými inovačnými nápadmi a riešeniami. Inovačnú kultúru aj napriek deklarovanému záujmu nie je ľahké vybudovať a vyžaduje si to určité zdroje a kapacity, najmä však čas, trpezlivosť a veľa nadšenia. Je to ako s vybudovaním a udržiavaním záhrady. 

Inovačný model Zuminno je postavený na dvoch základných pilieroch:

1. Rozvoj zamestnancov pre inovácie

2. Rozvoj pro-inovačného prostredia v podniku


Výnimočnosť inovačného modelu Zuminno

Inovačný model Zuminno je vytvorený pre slovenské priemyselné prostredie a plní funkciu inšpirácie a sprievodcu pre vývoj vlastného unikátneho modelu manažovania inovácií. A čím je Zuminno model výnimočný?

  • je realizovateľný v našich slovenských podmienkach
  • využíva modulový princíp - to znamená, že je zložený z viacerých častí (blokov), ktoré môžete rozvíjať aj samostatne
  • nemá presne stanovený striktný postup, ale vyžaduje si kreatívny prístup, čím sa vytvára jedinečnosť
  • vytvára jasnú predstavu, ako by to mohlo inovačne fungovať v podniku
  • vyžaduje si silnú angažovanosť, záujem a nadšenie lídrov, manažérov, inžinierov pre inovácie

Zuminno ako priestor pre výskum a štúdium nových poznatkov

Je dôležité pokračovať vo výskume a štúdiu inovačných modelov aplikovaných vo svete a v hľadaní možností uplatnenia v priemyselných podnikoch v slovenskom prostredí. 

Zuminno nie je len inovačným modelom "šitým na mieru" pre slovenské priemyselné podmienky, ale zároveň aj priestorom pre objavovanie, experimentovanie a diskusiu o nových spôsoboch riadenia a vedenia inovácií, využití netradičných inovačných metód a techník a odporúčaní pre rozvoj osobnej, tímovej ale i celopodnikovej inžinierskej kreativity.